Archive for » augusti, 2015 «

Att missförstå allegorier

På Facebook sprider komikern Henrik Schyffert texten

En kapitalist, en arbetare och en asylsökande sitter vid ett bord med 20 bullar. Kapitalisten tar 19 bullar och ger arbetaren en och säger ”Akta dig, den där asylsökande kommer ta din bulle.”

Detta är förstås en allegori.  En allegori behöver tolkas genom att läsaren byter ut personer och företeelser i texten mot personer och företeelser i den riktiga världen.  Problemet är att olika läsare byter ut på olika sätt och sedan missförstår varandra.

I en ledarkrönika gör signaturen ”Pophöger” följande substitutioner:

 • ”en kapitalist”: syskonen Sema och Ahmed som driver konditori
 • ”en arbetare”: den anställde på konditoriet som fått sluta på grund av arbetsbrist
 • ”en asylsökande”: förbigås
 • ”20 bullar”, ”19 bullar”: förbigås
 • ”akta dig, den asylsökande kommer att ta din bulle”: förbigås

Sedan ger han sig i kast med att försvara kapitalismen som, även om den inte gav inkomst åt någon arbetare i det här fallet, åtminstone gör det på hans nya favoritfik.

Jag sitter inte på facit, men jag vågar lova att jag sitter på en läsning som ligger närmre vad den ursprungliga författaren hade tänkt sig:

 • ”en kapitalist”: den procent som äger 40 % av alla tillgångar
 • ”en arbetare”: den lönearbetande delen av befolkningen
 • ”en asylsökande”: alla som söker asyl i Sverige i år
 • ”20 bullar”: alla tillgångar vi har i landet
 • ”19 bullar”: en oproportionerligt stor del av tillgångarna (inte nödvändigtvis 95%) som till stor del undandras beskattning (märk hur detta är konsekvent med tolkningen av ”en kapitalist”)
 • ”din bulle”: flytta fokus från alla tillgångar till de tillgångar som inte är ”kapitalistens”, det så kallade problemformuleringsprivilegiet
 • ”akta dig, den asylsökande kommer att ta din bulle”: uppmaning till massorna att fokusera på att behålla sin lilla del av kakan snarare än att försöka ta några av kapitalistens bullar och ge till de asylsökande

Jag säker inte att jag tycker att den här läsningen är en fullständigt rättvisande bild av Sverige idag, men det är i alla fall någonting värt att diskutera.

Category: Allmänt  Comments off